چه کسانی می‌توانند از طریق این سرویس کسب درآمد انجام دهند؟
کسب درآمد از برنامه نویسی

اگر پلاگین نویس هستید می‌توانید کد پی پینگ را در پلاگین های خود قرار دهید و بعد از نصب پلاگین توسط کاربر در صورت استفاده از سرویس پی‌پینگ، هزینه دریافت کنید.
همچنین اگر فریلنسر و یا مجموعه‌ای هستید که طراحی سایت انجام می‌‌دهید، می‌توانید با پیاده سازی API ها و پلاگین‌های پرداخت پی‌پینگ در وبسایت‌هایی که طراحی می‌کنید، در کارمزد دریافتی پی‌پینگ سهیم شوید.

نحوه همکاری با پی‌پینگ با معرفی پلاگین‌های پی‌پینگ به سایت‌های مختلف و ثبت نام آنها در پی‌پینگ، در صورت همکاری سایت معرفی شده با پی‌پینگ به صورت کارمزدی، 20 درصد از کارمزد هر پرداخت، به حساب پی‌پینگ معرفی کننده واریز می‌گردد.
نحوه کسب درآمد از پی پینگ

چگونه با معرفی پی‌پینگ کسب درآمد کنید؟

نحوه کسب درآمد از پی پینگ نحوه کسب درآمد از پی پینگ